tote shopping bag

baɡ

cái túi


noun

bao, túi, vú bò


verb

bỏ vật gì vào bao, túm lấy

×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

× Hey, Whatsapp's here!